Utfyllnads förslag

Valberedningens förslag till fyllnadsval av ordinarie ledamot i styrelsen på 1år.

 

Valberedningen vill härmed öppna upp Nomineringen för fyllnadsval av ordinarie ledamot på 1 år.

Då Valberedningen fått in en begäran från Anna Svensson om att få avgå i förtid från sitt uppdrag som ordinarie ledamot med 1 år kvar i styrelsen .

Medlemmarna i Söderhamns Brukshundklubb har möjlighet att inkomma med förslag till och med den 20 februari 2024.

 

 

Valberedningens förslag fyllnadsval 1 år Björn Forsgren

 

I Valberedningen

Yvonne Brolin och Ann-Sofie Forsberg

AKTUELLT

Förslag till ny styrelse

2023-11-15 22:57

Valberedningens förslag till styrelse.

För Söderhamns Brukshundklubb 2024.

 

Ordförande, omval Hans Kinn 1 år.

Vise Ordförande, omval Mattias Wannberg 2 år.

Kassör, Kjell Englund 1 år kvar.

Sekreterare, Nyval Peter Rehnman 2 år.

Ledamot, omval Hans Eklund 2år.

Ledamot, Anna Berg 1 år kvar.

Ledamot, Anna Svensson 1 år kvar

Suppleant tjänstgöringsordning nr 1 Nyval Louise Larsson 2 år.

Suppleant tjänstgöringsordning nr 2 Fyllnadsval 1 år efter Carina Edberg Nyval Sanna Hummel 1år.

Revisorer.

Omval Olle Söderlund 1 år.

Omval Eva Westerlund 1 år.

Revisorsuppleanter.

Omval Karin Krantz Strid 1 år

Omval Marie Inglund 1 år.

Valberedningen har bestått av.

Samankallande Yvonne Brolin, Ann-Sofie Forsberg och Sussanne Örnhav.

Arkiv

2023
2022
2021
2020