Avgifter

 

Lydnad

Anmälningsavgift

 

Startklass*

150 kr

 

Klass I*

250 kr

 

Klass II*

250 kr

 

Klass III*

300 kr

 

Svenska mästerskap*

600 kr

 

 

 

 

Bruksprov

Anmälningsavgift

 

Appellklass*

300 kr

 

Övriga klasser*
(även bruksprov patrullhund)

350 kr

 

Nordic Style*

400 kr

 

Svenska mästerskap*

600 kr

 

 

 

 

IGP

Anmälningsavgift

 

BH/VT, IFH-V*

300 kr

 

FPr, UPr, SPr, StPr

300 kr

 

BSL, IGP, IGP-FH, IFH, GPr*

350 kr

 

Svenska mästerskap*

600 kr

 

 

 

 

IPO-R

Anmälningsavgift

 

IPO-R*

300 kr

 

 

 

 

Mondioring

Anmälningsavgift

 

STMR*

300 kr

 

MR*

350 kr

 

MRL*

350 kr

 

MRLH*

350 kr

 

Svenska Mästerskap*

600 kr

 

 

 

 

Rallylydnad

Anmälningsavgift

 

Individuell*

150 kr

 

Svenska mästerskap*

600 kr

 

 

 

 

Uthållighetsprov (UHP)

Anmälningsavgift

 

Uthållighetsprov*

200 kr

-

 

 

 

Dragprov

Anmälningsavgift

 

Tillkommer utöver fastställd
avgift för tävlingsklassen

50 kr

-

 

 

 

Mentalbeskrivning Hund (MH)

Anmälningsavgift

 

Mentalbeskrivning*

600 kr

 

 

 

 

Korning

Anmälningsavgift

 

Hel korning*

750 kr

 

Mentaltest*

600 kr

 

Exteriörbeskrivning*

150 kr

 

 

 

 

Utställning

Anmälningsavgift

 

Officiell utställning, lägsta avgift*

300 kr (lägsta gällande länsklubbsavgift)

 

Officiell utställning,
valpklass

150 kr (lägsta gällande länsklubbsavgift)

 

Officiell utställning,
veteranklass

240 kr (lägsta gällande
länsklubbsavgift)