Sektorer

Sektorer och kommittéer

Om fler hjälps åt får alla göra mindre!

HUS - Hundägarutbildning

Ansvarig: Vakant

Kommittén består av klubbens instruktörer och kursledare. Dessa personer ansvarar för all kursverksamhet på Söderhamns brukshundklubb vilket innebär planering av kurser, hålla kurser,  hjälpa till på kurser, anordna prova på dagar, anordna temakvällar och så vidare.

TÄS-Tävlingssektorn

Ansvarig: Karin Krantz-Stridh 

Kommittén ansvarar för tävlingsverksamheten för bruks på klubben vilket innebär att planera tävlingar, se till att det finns funktionärer som hjälper till på tävlingarna och så vidare.

Att vara funktionär på en tävling är väldigt lärorikt och roligt! Är du intresserad av att vara med och hjälpa till? Kontakta Karin

Rallylydnad

Ansvarig: Siv Larsson

Kommittén för rallylydnad ansvarar för tävlingsverksamheten för rallylydnaden. Detta innebär att planera tävlingar, se till att det finns tillräckligt med funktionärer som kan hjälpa till på tävlingsdagen och så vidare.

Tjänstehund

Ansvarig: Mats Andersson

Agility

Ansvarig: Helena Palmqvist-Rösth

IPO-ansvarig

Ansvarig: Thomas Eriksson

Köket

Ansvarig: Berit Eliasson

Köksansvarig ansvarar för att allt i köket ska vara påfyllt inför olika aktiviteter på klubben.

Plan- och anläggning

Ansvarig: Mattias Wannberg

Denna sektor arbetar med vår anläggning, våra träningsplaner och planerar vårt underhåll av föreningens område.

Utställning

Ansvarig: Lena Strömstedt-Thoor

Denna sektor arbetar med utställningsfrågor. Planerig av utställningar mm. är du intresserad av utställningar och vill veta mer kontakta Lena. 

Special Sök

Ansvariga: Petra Stark,  Katarina Bergendahl & Carina Edberg

Denna sektion arbetar med Specialsöks frågor, träningar och tävlingar

Hemsidan

Ansvarig:  Lena Strömstdet - Thoor

Webbansvarig ansvarar för allt som har med hemsidan att göra. Exempelvis uppdatering av kalender, lägga upp kurser och så vidare.