Logga

 

Inbjudan till Officellt Prov i SPECIALSÖK klass 1 den 16/12-23

Domare; Elisabeth Thorstensson

Provledare: Petra Stark

Biträdande Provledare: Katarina Bergendahl

Arrangör: Söderhamns Brukshundklubb

Anmälan mailas till:

foxmaja@hotmail.com

Följande uppgifter ska anges i anmälan:

1)       Hundens reg.nr, Födelse nr, Fullständiga namn och Ras

2)       Förarens Namn, E-mail, Telefon nr, Klubbtillhörighet och medlems Nr

Vid stort antal anmälningar kommer lottning ske

Sista anmälningsdag för provet den 16/12-23 klass 1 är: 25/11-23

Startavgift: 450 kr, betalas när du fått meddelande om erhållen plats

Swich: 123 539 34 91 Märk Specialsök 16/12 eller Bg: 621-4241 Söderhamns Brukshundklubb

Prisutdelning kommer att se på Söderhamns Brukshundklub efter att provet är genomfört

Och för de deltagare som vill närvara.

Varmt välkomna

 

Visa källbilden

Specialsöksprov klass 1  

Röd kong  

 

Söderhamns brukshundklubb arrangerar specialsöksprov klass 1 och 2 

 

Datum: söndag den 30 juli 2023 

Sista anmälningsdag: 10 juli 2023 

Anmälan görs till: foxmaja@hotmail.com 

Domare: Michael Hedman (domare under utbildning Petra Stark) 

Provledare: Petra Stark  

Biträdande provledare Katarina Bergendal 

Klass 1 och 2 

Kostnad: 350kr (betalas efter bekräftad plats på provet) Bankgiro: 621–4241 

Max antal deltagare: 10 st. 

Lottning till startplats görs efter sista anmälningstiden gått ut (10 juli) och samtliga blir kontaktade så snart lottning skett.  

Regler finns att läsa på SBK:s hemsida 

Vid frågor maila provledare foxmaja@hotmail.com alt ring 070–6709544 

Vid anmälan ange 

Klass, namn på föraren, telefon nr, mailadress, medlems nr, klubb, hundens fullständiga namn, hundens tilltalsnamn, registrerings nr, födelsedatum, ras, tävlingslicens (vid behov)